Τράβα Καστανιάς

• Διαστάσεις Πλάτους: 100mm, 120mm, 150mm

• Διαθέσιμα Πάχη: 21mm

• Διαθέσιμα Μήκη: 2700mm, 3000mm, 3300mm, 3600mm, 3900mm