Παγκος Egger

Παγκος Egger F227 st78 Grey Titanite

  • Διαθέσιμο : 4100 x 600 x 38mm
  • Πλάτη πάγκου : 4100 x 640 x 08mm
  • Σε παραγγελία: 4100 x 920 x 38mm