Παγκος Egger

Παγκος Egger F352 st76 Terra Basaltino

  • Σε παραγγελία : 4100 x 600 x 38mm
  • Πλάτη πάγκου : 4100 x 640 x 08mm
  • Σε παραγγελία: 4100 x 920 x 38mm