Πάτωμα AGT

Πάτωμα AGT 204

• Διάσταση Σανίδας: 1200 x 191 x 8mm

• Κατηγορία: AC3 / κλάση 31   32.99 m2