Πάτωμα AGT

Πάτωμα AGT 502

• Διάσταση Σανίδας: 1200 x 191 x 8mm

• Κατηγορία: AC4 / κλάση 32   32.99 m2