Πάτωμα Alsafloor

Πάτωμα Alsafloor 405

• Διάσταση Σανίδας: 1290 x 192 x 7mm

• Κατηγορία: AC4 / κλάση 32   29,76 m2