Πάτωμα Alsafloor

Πάτωμα Alsafloor 448

• Διάσταση Σανίδας: 1286 x 192 x 8mm

• Κατηγορία: AC5 / κλάση 33   31.08 m2