Πάτωμα Alsafloor

Πάτωμα Alsafloor 472

• Διάσταση Σανίδας: 1290 x 192 x 7mm

• Κατηγορία: AC3 / κλάση 31  29,76 m2