Κουμπάσο Kinvaro

Για διαστάσεις πόρτας από : 300 x 300 mm έως 600 x 1000 mm