Οδηγός Συρταριού

• Διαστάσεις: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 cm