Τροφοθήκες

• Απαιτούμενο μέγεθος κουτιού: 30, 40, 45, 60 cm

• Ελάχιστο απαιτούμενο βάθος: 50 cm

• Ύψος: 120 έως 214 cm