Μεντεσές

Μεντεσές Nexis

• Τύπος: 0, 8, 18 πάτημα τυφλής γωνία, 180° , αντιμέτρου, 18 πάτημα με dowel