Μεντεσές

Μεντεσές Tiomos Μ Series

• Tύποι:

M0: μεντεσές για πόρτα έως και 12mm πάχος

Μ9: μεντεσές για πόρτα και πλαϊνό με φάλτσο

Mirror: μεντεσές για τζάμι ή καθρέπτη

Τακάκι : 16,18 mm πλαϊνό , με dowel