Μεντεσές

Μεντεσές Tiomos

• Tύποι: 8, 18 πάτημα, τυφλής γωνία, 175°, με ή χωρίς dowel