Ακρυλικά

Rauvisio Brilliant Bianco 5000B

• Διάσταση Φύλλου: 2800 x 1300mm.
• Διαθέσιμα Πάχη: 18mm