Ακρυλικά

Rauvisio Brilliant Gabbiano Metallic 6339B

• Διάσταση Φύλλου: 2800 x 1300mm.
• Διαθέσιμα Πάχη: 18mm