Ακρυλικά

Rauvisio Brilliant Vino 5641B

• Διάσταση Φύλλου: 2800 x 1300mm.
• Διαθέσιμα Πάχη: 18mm